Viatge a Sète

Viatge a Sète

UNA MICA D’HISTÒRIA…Les assemblees del desert eren reunions clandestines dels hugonots, protestants francesos, durant la persecució religiosa entre 1685 i 1787. Malgrat el risc d’empresonament, els cultes, bateigs i matrimonis, prohibits en aquell...