UNA MICA D’HISTÒRIA…
Les assemblees del desert eren reunions clandestines dels hugonots, protestants francesos, durant la persecució religiosa entre 1685 i 1787. Els cultes, bateigs i matrimonis prohibits eren celebrats per predicadors itinerants, malgrat el risc d’empresonament.

Des de 1911, l’assemblea es manté anualment, aplegant entre 15.000 i 20.000 persones. Durant la Segona Guerra Mundial, va ser un moment de comunió i recàrrega per als protestants. Destaca l’assemblea del 6 de setembre de 1942, on el pastor Marc Boegner va compartir la seva visió sobre el govern de Vichy i la seva ideologia racista.

Creu dels hugonots

Creu dels hugonots

AVUI DIA…

Anualment, el primer diumenge de setembre, es celebra l’assemblea del Desert a les terres del museu del Desert a Mialet, amb protestants de França i d’altres països. Inclou un culte a l’aire lliure al matí i conferències històriques a la tarda amb temes variats.

Aquest any bona part de la nostra comunitat viatjarà a Sète per compartir aquesta experiència.

“Som aquí” cantada per tota la congregació.