MUSEU HISTÒRIC

 

MUSEU HISTÒRIC DE LES ANTIGUES ESGLÉSIES METODISTES DE CATALUNYA I BALEARS

Cada dia que passa el nostre humil i senzill Arxiu va adquirint, cada cop, un volum més i més gran en material recopilat. Es va començar d’una forma una mica informal, però aquest ens ha anat sobrepassant molt més del que pensavem. Quan el vam inaugurar crèiem que ja haviem assolit el nostre objectiu, que era recopilar i arxivar tota la documentació que haviem anat trobant amb gran esforç, però veiem que encara queden coses per fer. L’equip L’equip que vam iniciar el treball ho va fer meravellosament bé, al qual agraïm la seva dedicació i temps i sense el qual no hauríem arribat fins aquí.

En el nostre arxiu podem trobar el principal material per dur a terme un estudi seriós en profunditat del que ha estat i ha significat l’Església Metodista a Catalunya i Balears. Hem estat desbordats per l’interès que ha despertat aquest arxiu, tant a l’estranger com a Catalunya. Hi ha molta gent que ens consulta sobre l’arxiu demanant informació i fotocòpies de documents. Hem servit a historiadors de Barcelona informació que necessitaven, així com a alguns professors de França, que van saber de nosaltres per la Web de l’Església. De la mateixa manera, l’església de Maó (Menorca) ha obtingut documentació referent a aquesta església, al temps que ens ha facilitat fotografies i documents d’aquella. Particularment hem rebut també donacions d’esglésies de Catalunya, així com de persones particulars que guardaven documents històrics de tipus familiar i que els han donat a l’Arxiu. Tot i això, malauradament i, a causa dels temps difícils passats, molta documentació important ha estat destruïda i hi ha llacunes cronològiques en el contingut històric. Ens consta que hi ha documentació particular, referent a les esglésies metodistes de Catalunya, que no ens ha estat encara donada a l’Arxiu, unes vegades per desconèixer-i altres per por a que aquesta documentació es pugui perdre.

Hem comprat un ordinador i un nou moble biblioteca en el que podem tenir els llibres perfectament ordenats i classificats. Alguns llibres també ens han estat regalats per particulars.

Darrerament hem restaurat diversos documents i llibres que estaven en molt mal estat, recuperant així per a l’arxiu en condicions idònies de conservació. Això ha estat possible, gràcies al treball d’una professional Llicenciada en Belles Arts i especialitzada en la restauració de documents i llibres, tot això a un preu bastant mòdic i adequat a les nostres possibilitats econòmiques.

A més del nostre arxiu de les antigues esglésies metodistes ens estan arribant documents que correspondria a un nou arxiu de l’EEC. De moment, ho estem guardant i classificant perquè ens ho han confiat a nosaltres, en tenir coneixement de la serietat del nostre treball.

Si algun dia s’organitza un arxiu de l’EEC, aquests documents passarien directament a aquest nou arxiu.

S’han fet diversos cartells, uns corresponents a les antigues esglésies metodistes i altres amb “flaixos” històrics de la “Iglesia Evangélica Española” a la qual pertanyem nosaltres, dins de l’EEC.

El finançament del nostre treball ha estat possible gràcies a l’aportació de la Fundació Pluralisme i Convivència, de l’Església Protestant de Barcelona Centre, i de donants particulars.


GALERIA DEL MUSEU

Calendari: Activitats

Calendari EPBC

Subscripcions


 

Publicacions*:

 


Cultes a youtube

Cultes a YouTube EPBC