Ignacio Simal

Ignacio Simal

En ocasió de la jubilació del pastor de l’església de Betel-Sant Pau, Ignacio Simal, es farà un acte de reconeixement i d’acció de gràcies per la seva tasca durant tants anys. Serà diumenge 8 d’octubre a les 18h a l’església de Betel-Sant Pau...

Taller teològic

Correlació íntima entre fe humana i revelació divina, inseparables en l’estudi acadèmic i l’experiència bíblica. La fe, acollida humana de l’amor i salvació divina, és essencial per sentir que Déu ens estima. El Taller explora la unió entre revelació...

Setmana de Pregària

apreneu a fer el bé, busqueu la justícia, detureu l’opressor, defenseu l’orfe, pledegeu a favor de la viuda. Isaïes 1, 17 Aquest verset d’Isaïes és el que ens mou a pregar per tots aquells que pateixen opressió de qualsevol tipus, siguem el que...