apreneu a fer el bé,
busqueu la justícia,
detureu l’opressor,
defenseu l’orfe,
pledegeu a favor de la viuda.

Isaïes 1, 17

Aquest verset d’Isaïes és el que ens mou a pregar per tots aquells que pateixen opressió de qualsevol tipus, siguem el que siguem, tindrem sempre en compte que hem de pregar junts per ells i no oblidar-los mai.