Dissabte, 25 de març, Taller Teològic!
La Vivència de la fe.

A càrrec de Juan Sánchez, professor de la Facultat de Teologia SEUT.

Fe humana i revelació de Déu són correlatives, és a dir, no n’hi ha una sense que se’n doni l’altra, ja que la fe, tal com avui l’estudiem acadèmicament, és definida com a acollida humana de la revelació de Déu.

Podria semblar que en definir així la fe estem utilitzant un llenguatge abstracte allunyat de l’experiència més bàsica de la mateixa, però res més lluny de la realitat, ja que utilitzant un llenguatge bíblic diríem, amb la primera carta de Joan, que la fe és “ l’acolliment humà de l’amor i la salvació de Déu: nosaltres som els que hem cregut que Déu ens estima” (1Jn 4,16)

En aquest Taller estudiem aquests dos conceptes tan estretament units: revelació de Déu i acolliment humà de la mateixa en la fe; això ens permetrà, en una segona part, analitzar l’oració com la més íntima expressió d’aquesta trobada de fe entre Déu i l’ésser humà.