Celebrem el LXXX Sínode General de la IEE.

La Iglesia Evangélica Española (IEE) és una Església protestant formada per la unió de comunitats presbiterianes, congregacionalistes, metodistes i luteranes.

Nascuda el 1869, representa els principis de la Reforma del segle XVI. Es regeix per un Sínode General, els membres del qual són elegits de forma democràtica. Aquest any celebrem el LXXX Sínode General de la IEE. 

Aquest any es celebra a Madrid, del 12 al 15 d’octubre de 2023
Iglesia de Cristo / Colegio El Porvenir. Bravo Murillo, 85E, 28003 Madrid

El tema d’enguany és: Una ètica per a la vida. Doncs jo us dic… Mateu 5, 20

El 80è Sínode de l’Església Evangèlica Espanyola es va reunir a Madrid l’octubre d’aquest any.
En aquesta ocasíó, el seu tema de deliberació va ser “Una ètica per a la vida”. D’entrada, en el laberint social, polític, ideològic i religiós en què ens trobem, l’ètica ha de ser el fil d’Ariadna.
Així, el Sínode va plantejar la qüestió de l’ètica en una societat marcada per l’autosuficiència, la inversió de valors i la postveritat, una cultura de ressentiments o fonamentalisme (fins i tot cristians). I sorgeix la violència.

Tot seguit, amb l’exigència d’una “justícia millor” de part de Jesús (Mt 5,20), l’Església discuteix una ètica de l’alteritat que és possible gràcies a l’exigència de l’amor (segons la presentació del pastor Israel Flores Olmos).

Per acabar, la idea seria reunir en un fullet les antigues orientacions ètiques dels sínodes i completar-les amb altres de noves per tal d’escriure una ètica protestant – i d’aquesta manera, donar un fil d’orientació en la societat moderna.

Podeu tenir més informació a través del web de la IEE