Veure el rostre de Déu

Facebook Twitter Email

Llavors Moisès va dir: «Deixa’m contemplar, si et plau, la teva glòria.» El Senyor li va respondre:… «No podràs veure el meu rostre, perquè el qui em veu no pot continuar vivint. I va dir encara: «Aquí vora meu tens aquest lloc. Posa’t damunt la roca, i, quan passarà la meva glòria, t’amagaré en una esquerda de la roca i et taparé amb la mà fins que jo hagi passat. Després retiraré la meva mà i em podràs veure d’esquena; però el meu rostre, ningú no el pot veure.» Ex 33,18.20-23

Aquesta setmana, a casa, llegíem al “Dia a dia” un comentari de l’Enric Capó sobre aquests versets. Deia: «També nosaltres desitgem veure la glòria de Déu, és a dir, conèixer el seu camí i els seus projectes per al futur i en referència a nosaltres. Però Déu només ens permet veure la seva esquena, és a dir, descobrir en el passat la seva obra. Mai no veurem venir el Senyor; però sabrem que ha passat per la nostra vida.» La lectura d’aquest text bíblic és d’una expressivitat poètica extraordinària. Una conversa entre el creient i el seu Déu, narrada amb una delicadesa subtil, que ens invita a la reflexió profunda. Ens recorda personatges bíblics que conversen amb el seu Déu, des de Job fins al mateix Jesús. El text em va impactar i em va fer meditar sobre quin sentit tenien aquells versets a la meva vida. Hi ha moments que voldríem veure l’acció de Déu fent-se present i no ho aconseguim. Ens és impossible veure el seu rostre i, fins i tot, ens sentim abandonats. I, ens sentim arraconats, en la foscor, en “una esquerda de la roca” des d’on no podem veure ni entendre el que està passant. I, segons el text, és el mateix Déu que ens “tapa amb la seva mà” per no exposar-nos a allò que ens podria fer mal. Però, hi ha una promesa. Aquesta situació és passatgera i la impossibilitat de veure-hi s’acabarà. Déu retirarà la mà que ens mantenia en l’obscuritat i serem capaços d’entendre el que ha passat. Aleshores sabrem que Ell hi era, que ha passat per la nostra vida, i el reconeixerem per la seva «esquena», per la seva ombra. Ell sempre va al davant. I aquesta ha de ser la nostra esperança!!! Quan les dones van visitar el sepulcre on havia estat enterrat Jesús, van trobar-hi un missatger que els hi va dir:

«No us espanteu. Vosaltres busqueu Jesús de Natzaret, el crucificat: ha ressuscitat, no és aquí. Mireu el lloc on l’havien posat. Però ara aneu a dir als seus deixebles i a Pere: “Ell va davant vostre a Galilea; allà el veureu, tal com us va dir.”»

Marc 16:6-7

Sí, Ell va davant nostre; i el veurem, tal com Ell va dir.

Encara que no entenguem el present, hem de confiar que acabarem entenent-lo.

I, si estem en una situació de foscor, d’arraconament, en un lloc des d’on no podem veure-hi clar, ens cal demanar a Déu que quan el perill hagi passat, “retiri la mà” que ens ofusca, i que hi puguem veure. Encara que sigui una ombra i, que aquesta visió, aquesta experiència ens consoli i ens doni esperança.

Beneït sigui el Senyor, que escolta la meva veu suplicant.

(Sl 28,6)

Samuel Fabra

«¡Déjame ver tu gloria!» –suplicó Moisés. Pero el Señor contestó: «No podrás ver mi rostro –añadió–, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo.» Luego dijo Jehová: «Aquí hay un lugar junto a mí. Tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro.» Ex 33,18.20-23

Esta semana, en casa, leíamos en el devocional “Dia a dia” un comentario de Enric Capó sobre estos versículos. Decía: «También nosotros deseamos ver la gloria de Dios, es decir, conocer su camino y sus proyectos para el futuro y en referencia a nosotros. Pero Dios sólo nos permite ver su espalda, es decir, descubrir en el pasado su obra. Nunca veremos venir al Señor, pero sabremos que ha pasado por nuestra vida. » La lectura de este texto bíblico es de una expresividad poética extraordinaria. Una conversación entre el creyente y su Dios, narrada con una delicadeza sutil, que nos invita a la reflexión profunda. Nos recuerda personajes bíblicos que conversan con su Dios, desde Job hasta el mismo Jesús. El texto me impactó y me hizo meditar sobre qué sentido tenían aquellos versículos en mi vida. Hay momentos en los que quisiéramos ver la acción de Dios haciéndose presente y no lo conseguimos. Nos es imposible ver su rostro e, incluso, nos sentimos abandonados. Y, nos sentimos arrinconados, en la oscuridad, en “una grieta de la roca” desde donde no podemos ver ni entender lo que está pasando. Y, según el texto, es el mismo Dios que nos “tapa con su mano” para no exponernos a lo que nos podría hacer daño. Sin embargo, hay una promesa. Esta situación es pasajera y la imposibilidad de ver acabará. Dios retirará la mano que nos mantenía en la oscuridad y seremos capaces de entender lo que ha pasado. Entonces sabremos que Él estaba allí, que ha pasado por nuestra vida, y lo reconoceremos por su «espalda», por su sombra. Él siempre delante. Y esta debe ser nuestra esperanza! Cuando las mujeres visitaron el sepulcro donde había sido enterrado Jesús, encontraron un mensajero que les dijo:

Pero él les dijo:–No os asustéis; buscáis a Jesús nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí; mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea; allí lo veréis, como os dijo. Marcos 16:6-7

Sí, Él ante nosotros, y lo veremos, tal como Él dijo. Aunque no entendamos el presente, tenemos que confiar en que acabaremos entendiéndolo.

Y, si estamos en una situación de oscuridad, de arrinconamiento, en un lugar desde donde no podemos ver claro, necesitamos pedir a Dios que cuando el peligro haya pasado, “retire la mano” que nos ofusca, y que podamos ver. Aunque sea una sombra y que esta visión, esta experiencia nos consuele y nos dé esperanza.

¡Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos!

(Sl 28,6)

Samuel Fabra

Facebook Twitter Email

Tags:

Subscriu-te a les notícies

Indica el teu e-mail

No comments yet.

Leave a Reply