Període litúrgic

Temps després de Pasqua-.

Estem en un temps que litúrgicament s’anomena el temps després de Pasqua.

Aquest temps s’allargarà durant set setmanes, 50 dies on l’església, el poble de Déu celebra la nova vida que ens ha sigut atorgada.

Aquest temps és un temps especial, un temps d’alegria i celebració, perquè amb la resurrecció de Jesús ha sigut inaugurat el nou món, el món que Déu volia per la seva creació.

La Pasqua no és un fet singular que succeí en el passat, la Pasqua no és quelcom teològic o teòric… és, en realitat, la vivència plena d’una Vida amb majúscules…

… la Pasqua és a la fi proclamar enmig d’aquest món que el Déu de tota bondat ha fet manifest el seu amor en la resurrecció de Jesús.

  Benaurats els qui moren cada dia a l’egoisme i reneixen a la vida nova. Els qui estan persuadits de que l’odi, la guerra, la maldat i la sense raó mai podran vèncer la força de la vida.
  Benaurats els qui saben descobrir entre la realitat de la mort d’aquest món els signes de l’esperança.
  Benaurats els qui arriben a la convicció, des del seu compromís vital, de que rere les derrotes quotidianes està bategant la victòria.
  Benaurats els qui reguen gotes de vida, els qui sembren llavors de vida, els qui encoratgen desitjos d’una vida en plenitud.
  Benaurats els qui creuen en el Déu de la vida. Els qui creuen en una nova humanitat que pot ser feliç i justa.

  Uns i altres, tots junts, aconseguiran que triomfi la passió per la vida, la creació de plenitud.

  Benaurats els qui descobreixen pas a pas en la seva vida que la última paraula no la té la mort, sinó la resurrecció.