Període litúrgic

TEMPS ORDINARI

Tornem al període litúrgic anomenat ordinari. El temps en què Crist es fa present i guia la seva Església pels camins del món. Gaudim d’aquest període com gaudim de tots els altres!

Periode litúrgic esglesia