Cancel·lació dels actes de l’església

Facebook Twitter Email

Informem a tots els membres i simpatitzants de la nostra comunitat que, arran de la crisi sanitària que es viu al nostre territori i seguint les indicacions rebudes per part de la Comissió Permanent de la IEE, la FEREDE i la Generalitat de Catalunya, totes les nostres activitats queden cancel·lades.

Facebook Twitter Email

No comments yet.

Leave a Reply